เป็นเวลานานแล้วตั้งแต่ฉันพบคุณครั้งสุดท้าย

คุณอาจชอบ?