ฉันฝึกช่วยตัวเองด้วยแว่นตาและอ่าวได...

คุณอาจชอบ?